Lisansüstü Tez Projeleri (LTP)

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Birimimizce desteklenen Lisansüstü Tez Projelerine (LTP) yönelik başvuruların sürekli çağrıya açık programlar kapsamında değerlendirilmektedir.  Bu kapsamda Enstitülerde danışmanlık görevi bulunan akademik personelin yürütücülüğünde Lisans Üstü Tez Projelerine başvurular “Şırnak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi (2018)” ne istinaden değerlendirilecektir.

15.09.2019 |  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi