SIRA NO. 

POJE TÜRÜ

 

PROJE NUMARASI

 

PROJE BAŞLIĞI

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

 

DURUMU

PROJE BÜTÇESİ (TL)

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

 

1

 

LTP

 

2020.FLTP.13.09.04

Gap Koşullarında İnci Darısının (PennisetumGlaucum (L.R.Br.)) Ot Verimi ve Yem Kalitesinin Belirlenmesi

 

Prof. Dr. Celal YÜCEL

 

Tamamlanan

 

7491.2

 

10.07.2020

 

03.11.2021

 

2

 

LTP

 

2020.FLTP.13.09.05

Diyarbakır Koşullarında Farklı Tatlı Sorgum Çeşitlerinin Biokütle Verimi ve Silaj Kalite Özelliklerinin Saptanması

 

Prof. Dr. Celal YÜCEL

 

Tamamlanan

 

7464.88

 

10.07.2020

 

23.06.2021

 

3

 

LTP

 

2020.FLTP.13.09.06

Gap Koşullarında Bazı Tane Sorgum Genotiplerinin Verim Potansiyellerinin Saptanması

 

Prof. Dr. Celal YÜCEL

 

Tamamlanan

 

7484.88

 

10.07.2020

 

22.12.2021

 

4

 

LTP

 

2020.SLTP.11.03.01

Turizm Paydaşlarının Şırnak İnanç Turizmine Yönelik Algıları

 

Doç. Dr. Sedat ÇELİK

 

Tamamlanan

 

3494.76

 

31.12.2020

 

18.03.2022

 

5

 

LTP

 

2020.SLTP.11.03.02

Ekogastronomi Bağlamında Yerel Halkın Yenilenebilir Yabani Otlara Yönelik Tüketim Alışkanlıkları: Şırnak İli Araştırması

 

Doç. Dr. Sedat ÇELİK

 

Tamamlanan

 

7494.76

 

31.12.2020

 

30.01.2023

 

6

 

LTP

 

2020.FLTP.13.01.07

Genç-erken dönemde uygulanan su stres düzeylerinin farklı domates çeşitlerinde etkisi

 

Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK

 

Tamamlanan

 

7500

 

05.11.2020

 

27.11.2020

 

7

 

LTP

 

2020.FLTP.13.01.04

Güçlükonak Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Özellikleri, Uygulanan Bağcılık Tekniği ve Değerlendirme Şekilleri.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL

 

Tamamlanan

 

1918

 

09.03.2020

 

20.01.2021

 

8

 

LTP

 

2020.FLTP.13.01.06

Midyat Bağcılığı ve Yörede Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özellikleri.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL

 

Tamamlanan

 

3938

 

09.03.2020

 

22.02.2021

 

9

 

LTP

 

2020.FLTP.13.01.05

Bağlarda Yaprak Alma Sıklığının Bitki Gelişimi, Verim ve Bazı Tane Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL

 

Tamamlanan

 

4318

 

09.03.2020

 

22.02.2021

 

10

 

LTP

 

2021.FLTP.13.09.01

Farklı Ekim Zamanlarının Yerfıstığı (Arachis Hypogaea L.)’ nin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

 

Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK

 

İptal Edildi

 

7000

 

01.03.2021

 

01.03.2022

 

11

 

LTP

 

2021.FLTP.13.09.02

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında İkinci Ürün Susam (Sesamun İndicum L.)’ da Farklı Azot Dozlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

 

Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK

 

İptal Edildi

 

7000

 

01.03.2021

 

01.03.2022

 

12

 

LTP

 

2020.FLTP.13.01.03

Farklı tuz konsantrasyonu ve su stresinin domates üzerindeki etkileri.

 

Dr. Öğr. Üyesi Yelderem AKHOUNDNEJAD

 

Tamamlanan

 

3648.17

 

01.04.2020

 

29.09.2021

 

13

 

LTP

 

2020.FLTP.13.01.02

Biberde Yüksek Sıcaklık Stresi Altında Potasyum Sülfatın Kökten Ve Yapraktan Uygulamalarının Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri.

 

Dr. Öğr. Üyesi Yelderem AKHOUNDNEJAD

 

Tamamlanan

 

3459.4

 

01.04.2020

 

15.10.2021

 

14

 

LTP

 

2020.FLTP.13.01.01

Sera Koşullarında Domates Bitkisinin Yapraktan Kalsiyum Uygulamasının Kuraklık Stresi Altındaki Etkileri

 

Dr. Öğr. Üyesi Yelderem AKHOUNDNEJAD

 

Tamamlanan

 

4518.62

 

01.04.2020

 

23.06.2021

 

15

 

LTP

 

2020.FLTP.13.09.02

Şırnak-İdil Koşullarında Yetiştirilebilecek Kışlık Nohut Genotiplerinin Saptanması

 

Prof. Dr. Derya YÜCEL

 

Tamamlanan

 

7386.8

 

15.05.2020

 

27.12.2021

 

16

 

LTP

 

2020.FLTP.13.09.03

Şırnak-İdil Koşullarında Kışlık ve Erken İlkbaharda Yetiştirilen Nohut Çeşitlerinin Verim ve Verimle ilgili Özelliklerinin Belirlenmesi

 

Prof. Dr. Derya YÜCEL

 

Tamamlanan

 

7495

 

15.05.2020

 

27.12.2021

 

17

 

LTP

 

2020.FLTP.13.09.01

Şırnak-İdil Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut Hat ve Çeşitlerinin verim ve Verim Unsurlarının Değerlendirilmesi

 

Prof. Dr. Derya YÜCEL

 

Tamamlanan

 

6960

 

15.05.2020

 

27.12.2021

 

18

 

LTP

 

2021.SLTP.16.01.01

Tarihi ve Kültürel Bağlamıyla Silopi Bölgesi Halk İnanışları

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmet TUNÇ

 

Tamamlanan

 

10.000,00

 

13.12.2021

 

13.12.2022

 

19

 

LTP

 

2022.SLTP.16.01.02

İŞİD Sonrası Dönemde Ezidi ve Müslüman İlişkileri: Midyat Ezidiler'i Örneği

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmet TUNÇ

 

Tamamlanan

 

9825

 

10.05.2022

 

10.09.2023

 

20

 

LTP

 

2022.SLTP.16.01.01

Şırnak ve Çevresinde Cudi Dağı ve Nuh Tufanının Halk İnançlarındaki Yansımaları

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmet TUNÇ

 Tamamlanan

 

9387,5

 

10.05.2022

 

10.09.2023

 

21

 

LTP

 

2022.SLTP.11.03.02

Ziyaretçilerin Botanik Bahçelerine yönelik Tutumlarının Seyahat Motivasyonuna Etkisi: “Gaziantep Botanik Bahçesi Örneği”

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysen ERCAN İSTİN

 

İptal Edildi

 

12010

 

17.04.2022

 

27.08.2024

 

22

 

LTP

 

2022.FLTP.13.01.01

Drenaj Kanallarında Sulamadan Kaynaklanan Atık Suların Yeniden Kullanım Kalitesinin Artırılmasında Fildofer Kafes Tekniğinin Kullanımı “Harran Örneği”

 

Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK

 

Tamamlanan

 

15000

 

13.05.2022

 

28.08.2023

 

23

 

LTP

 

2022.FLTP.13.01.02

Beton Kaplı Kanallarda Sulamadan Kaynaklanan Atık Suların Yeniden Kullanım Kalitesinin Artırılmasında Fildofer Kafes Tekniğinin Kullanımı “Harran Örneği”

 

Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK

 

Tamamlanan

 

15000

 

13.05.2022

 

28.08.2023

 

24

 

LTP

 

2022.SLTP.11.03.01

Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde Ekoturizm Algısı: TRC3 Bölgesi Araştırması

 

Doç. Dr. Çağdaş ERTAŞ

 

İptal Edildi

 

3375

 

01.06.2022

 

01.06.2023

 

25

 

LTP

 

0

Cudi Dağı’nda Trekking Potansiyeli ve Trekking Rotası Önerisi

 

Doç. Dr. Çağdaş ERTAŞ

 

Ret Edilen

 

0

 

0

 

0

 

26

 

LTP

 

0

Ekoturizm Seyahat Motivasyonu, Gezi Öncesi Destinasyon İmajı ve Doğaya Karşı İnanç Arasındaki İlişki: Karadeniz Örneği.

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysen ERCAN İSTİN

 

Ret Edilen

 

0

 

0

 

0

 

27

 

LTP

 

2022.SLTP.16.01.03

Mitoloji ve Din İlişkisi Bağlamında Antik Dünya Tanrılarının Dijital Oyun Kahramanlarına Dönüşümü: God of War Örneği

 

 Dr. Öğr. Üyesi İsmet TUNÇ

 

Devam Eden

 

20.350,00

 

13.01.2023

 

12.01.2024

 

28

 

LTP

 

2023.FLTP.13.01.01

Domateste Yüksek Sıcaklık Stres Altında Besin Elementlerin Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Yelderem AKHOUNDNEJAD

 

Tamamlanan

 

19.873,20

 

15.03.2023

 

15.11.2023

 

29

 

LTP

 

2023.FLTP.13.09.01

Amarantus Bitkisinde Genom Çaplı TCP Genlerinin, Tanımlanması, Karakterizasyonu, ve Tuz Stresi Koşullarında İfade Seviyelerinin Belirlenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Murtaza HACIZADE

 

Devam Eden

 

30.000,00

 

01.05.2023

 

01.05.2024

30

LTP

2023.FLTP.13.01.03

Hıyar (curcumissativus L.) Meyvesinin Yüksek Sıcaklık Altında Çinko Uygulamamlarının Fenolik Bileşilkler ve Mineral Açısından Tepkileri

Dr. Öğr. Üyesi Yelderem AKHOUNDNEJAD

Devam Eden

40.950,00

15.01.2024

15.01.2025

31

LTP

2023.FLTP.13.01.02

Sera Koşulları Altında Yetiştirilen Domates Bitkisinde Magnezyumlu Gübre Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalitesine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Yahya NAS

Devam Eden

35.880,00

31.12.2023

31.12.2024

32

LTP

2023.FLTP.13.01.04

Çilek (Fragaria vesca L.) Bitkisinde Genom Çaplı TCP Genlerinin Tanımlanması, Karakterizasyonu ve Tuz Stresi Koşullarında İfade Seviyelerinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat SEVGİN

Devam Eden

49.370,16

31.12.2023

31.12.2024

33

LTP

2023.FLTP.13.02.01

Mardin İli Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi ve Pamuk Yaprak Kudu Spadoptera littorali (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae)’ e Karşı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi  Esengül ERDEM

Devam Eden

49.939,59

31.12.2023

31.12.2024

*Kısaltmalar:

LTP: Lisansüstü Tez Projeleri

13.03.2024