MİSYON

Üniversitemizin araştırma-geliştirme stratejilerinin ve araştırma önceliklerinin ortaya konulması ve eğitim, öğretim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi için öğretim üyesi ve öğretim yardımcılarının uluslararası deneyimlerinin arttırılmasına, ilişkilerinin geliştirilmesine, araştırmalarının uluslararası düzlemlerde tartışmaya açılmasına katkıda bulunulması için teşvik etmek, üniversitenin hak ettiği saygınlığına ulaşmasının sağlamak, Proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir, ülke ekonomisine katma değere sahip ve patente dönüşmesinin sağlamak, Araştırmacı sayısının arttırılması için gerekli destekler sağlanarak, Bilim ve teknoloji alanlarında bilgi toplumu olmayı hedeflemek ve Türkiye’nin uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttırmak, Üniversitemizin bilimsel ve sanatsal üretiminde gerek nicelik ve gerekse nitelik bakımından önemli gelişmeler sağlamak, Şırnak Sanayicileri ve üniversitemiz ilişkilerini geliştirerek ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacak projeler yapmaktır.

VİZYON

Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Biriminin Vizyonu “Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, yenilikçi düşünceye sahip, üretmeyi bilen ve tüm imkânlarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan anlayış tarzıyla Üniversite Birimlerinin yaptığı bilimsel araştırmanın kalitesini yükseltmek” dir.

17.02.2023