ü  Kongre/sempozyum katılım ücreti ne zaman ödenir?

Araştırmacının kongre/sempozyuma fiili olarak katılımının gerçekleşmesinin ve ilgili sunumun tam metni yayınlandıktan sonra ödeme yapılabilir

 

ü Bir araştırmacının yürütebileceği Tez Projelerinin sayısında herhangi bir sınırlama var mı?

Hayır. Araştırmacılar danışman oldukları tez çalışmaları ile ilgili olarak sayı sınırlaması olmadan proje başvurusunda bulunabilirler.

 

ü Başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam eden üniversitemiz akademik personeli tez projesi desteğinden faydalanabilir mi?

Evet. Üniversitemiz akademik personelinin başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi durumunda tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın Şırnak Üniversitesinden bir öğretim üyesi olması gereklidir.

 

ü Devam etmekte olan bir NAP, ÖNAP, vb.  projesinin yürütücüsüyüm. Yeni bir TEZ PROJESİ için başvuru yapabilir miyim?

Evet. Tez projesi başvurusu için araştırmacıların yürütmekte olduğu diğer projeler bulunması engel teşkil etmemektedir.ü Devam etmekte olan bir NAP, ÖNAP projesinin yürütücüsüyüm. Bu türlerden birinde yeni bir proje için başvuru yapabilir miyim?

Yürütmekte olduğunuz projenin sonuç raporu BAP Komisyonu tarafından onaylanmış ise ve görev aldığınız projenin diğer tüm projelere ilişkin yerine getirilmemiş bir yükümlüğünüz bulunmuyor ise ikinci bir proje başvurusunu ancak farklı bir proje türünden verebilirsiniz. Örneğin NAP türü projeniz yürürlükteyse ÖNAP proje türünde bir proje başvurusunda bulunabilirsiniz. İkinci bir NAP projesine ancak projenizi tamamladıktan sonra başvurabilirsiniz.

 

ü Araştırma Görevlisiyim, proje başvurusunu veya yürüyen bir proje ile ilgili bir talebi ben gerçekleştirebilir miyim?

Proje başvurusu veya yürüyen bir proje ile ilgili herhangi bir talepte bulunma işleminin proje yürütücüsü tarafından yapılması zorunludur.

29.02.2024