01.05.2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 117 nolu KDV Genel Tebliğine göre kamu kurumlarınca yapılan tüm hizmet alımlarında KDV Tevkifatı uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar aşağıdaki dosyalarda mevcuttur. Hizmet faturası alırken lütfen ilgili personelle irtibata geçiniz ve faturayı kesecek firmaya durumu mutlaka hatırlatınız. KDV Tevkifatı uygulaması isteğe bağlı olarak değil zorunlu olarak yapılması gereken bir uygulamadır.

29.02.2024