Sıra No.

 

PROJE NUMARASI

 

PROJE TÜRÜ

 

PROJE BAŞLIĞI

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

 

DURUMU

 

PROJE BÜTÇESİ

 

BAŞLAMA TARİHİ

 

BİTİŞ TARİHİ

1

Avrupa Birliği

TREESP1.1OHSMS/P-03/360

Şırnak Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Evin KESER

Tamamlandı

157466.4 Avro

01.02.2021

30.04.2022

2

BAKANLIK

16615

Şırnak Üniversitesi Perde Hiç Kapanmasın Genç Tiyatrocular Topluluğu

Öğr. Gör. Zeynep TURAN

Tamamlanan

18000 TL

19.11.2018

19.02.2019

3

BAKANLIK

16614

Şırnak Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali Topluluğu

Öğr. Gör. Zeynep TURAN

Tamamlanan

14250 TL

19.11.2018

19.02.2019

4

BAKANLIK

50276

Bir Kitap Bir Kalp

Dr. Öğr. Üyesi Sami KALAYCI

Tamamlanan

22250 TL

15.02.2020

22.01.2021

5

BAKANLIK

46068

İlkokuldan Üniversiteye Gönül Bağı

Öğr. Gör. Vedat Abdurrahman ÖZMEN

İptal Edilen

21000 TL

29.02.2020

25.12.2021

6

BAKANLIK

GPDP/2019/1/34403

Gençlerin Kadrajında Kültür ve Medeniyetler Beşiği Mardin' nin Hikayesi

Cudi YAGIZ

Tamamlanan

22500 TL

15.02.2020

13.12.2021

7

BAKANLIK

2010K121390

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Ahmet TURŞUCU

Tamamlanan

2000000 TL

01.06.2010

15.04.2022

8

Diğer

 

Urmu Dutu Yetiştiriciliği

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat SEVGİN

Devam Eden

200000 TL

27.11.2015

 

9

GAP

 

Modern Bağcılık ve Meyveciliği Geliştirme ve Benimsetmeye Yönelik Koleksiyon Bahçesi Tesisi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL

Tamamlanan

221700 TL

01.09.2017

14.11.2019

10

GAP

 

Şırnak İlinde Üretilen Ürünlerin Coğrafi İşaretleme, Pazarlama Olanaklarının ve Bölgesel Kalkınmadaki Potansiyel Rollerin Araştırılması Projesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Gazal CENGİZ

Tamamlanan

276218 TL

28.07.2020

12.03.2024

11

GAP

 

Arazi Islahı ve Muhafazası, Araştırma ve Uygulama Altyapı Geliştirme (Alet ve Makine) Projesi

Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN

Tamamlanan

840000 TL

14.12.2017

31.12.2020

12

GAP

 

Şırnak İli Koşullarında Soya Bitkisinin 2. Ürün Olarak Yetiştirilebilme Olanaklarının Araştırılması.

 

Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK.

Tamamlanan

180795 TL

22.08.2018

31.12.2020

13

Kalkınma Ajansları

TRC3/20FZD/0003

Şırnak/Silopi Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fonksiyonel Tasarımı ve Fizibilitesi

Dr. Öğr. Üyesi Asaf Tolga ÜLGEN

Tamamlanan

98100 TL

30.10.2020

19.10.2021

14

Kalkınma Ajansları

TRC3/20/FZD/0001

Şırnak' ta Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi: Kültür ve Turizm Rotaları

Doç. Dr. Sedat ÇELİK

Tamamlanan

115805 TL

30.10.2020

05.01.2022

15

Kalkınma Ajansları

TRC3/18 EAG/0011

Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi

Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN

Tamamlanan

986099 TL

04.09.2018

25.09.2020

16

Kalkınma Ajansları

TRC3/18/KYKİ/0015

Şırnak Üniversitesi Öğrenci Evinin Tarihi Abdurrahman (Mehmet) Ağa Kasrına Uygun olarak Yapımı

Dr. Öğr. Üyesi Befrin Neval BİNGÖL

Tamamlanan

1669172.16 TL

18.09.2018

18.11.2020

17

Kalkınma Ajansları

TRC3/20/SOGEP-ŞI04/0001

Tasarlayan ve Üreten Kadınlar: İstihdama Yeni Bir Model

Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka AKDENİZ

Tamamlanan

1666666 TL

21.01.2021

22.01.2023

18

Kalkınma Ajansları

TRC3/21/SOGEP-ŞI04

Şırnak Uludere Barajında Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK

Tamamlanan

1.903.000,00

29.11.2021

29.05.2023

19

TÜBİTAK

117F263

Bazı Geçiş Metallerinin Ex-Situ ve In-Situ Mgb2 Süperiletken Malzemede Difüzyon Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Asaf Tolga ÜLGEN

Tamamlanan

25500 TL

01.10.2017

21.01.2019

20

TÜBİTAK

118Z658

Metal Çöktürülmüş TiO2 Elektrotta Hidrojen Gazı Eldesinin Araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali DÖNER

Tamamlanan

45000 TL

01.02.2019

06.03.2020

21

TÜBİTAK

2190103

Çukurova ve GAP Koşullarında Yüksek Ot Verimi Kalitesine Sahip İnci Darısı (Pennisetum Glaucum) Popülasyonlarının Belirlenmesi ve Melez Çeşit Geliştirmek için Ön Islah Programının Oluşturulması

 

Prof. Dr. Celal YÜCEL

 

Devam Eden

471400 TL

15.06.2020

15.04.2024

22

TÜBİTAK

1140945

Farklı Tatlı Sorgum (Sorghum Bicolar Var. Saccharatum (L.) Mohlenbr) Genotiplerinin Çukurova ve GAP Bölgesinde Biyo-Etenol Üretim Potansiyellerinin Saptanması

 

Prof. Dr. Celal YÜCEL

Tamamlanan

1745000 TL

01.05.2015

01.05.2018

23

AB Çerçeve Programı (PRIMA) 

119N507

Akdeniz Havzasında Biyolojik Çeşitlilik Tabanlı Tarım Sistemlerinde Baklagiller

 

Doç. Dr. Derya YÜCEL

 

Devam Eden

587990 TL

01.05.2020

01.01.2024

24

TÜBİTAK

117O796

Nohutta (Cicer arientinum L.) Yanıklık (Ascohyta rabiei) Hastalığıyla ilişkili Mirna'ların Yeni nesil Dizinleme Sistemi ile Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Murtaza HACIZADE

Tamamlanan

77620 TL

01.03.2018

01.09.2021

25

TÜBİTAK

122G044

Türkiye'nin IBBS Düzey 2' ye Göre 26 Ekonomik Bölgesinin Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahip Olduğu Ürün Gruplarının Belirlenmesi, Bu Ürün Gruplarının Sofistike Değerlerinin Tespit Edilmesi ve Bu Ürün Gruplarında Bölgelerin İhracat Potansiyeli Olan Ülkelerle Eşleştirilmesi

 

Doç. Dr. İbrahim HÜSEYNİ

Devam Eden

210866 TL

15.08.2022

15.05.2024

 

26

 

TÜBİTAK

 

122R040

Türkiye'nin Sektörel İhracat Sofistikasyonunun Belirlenmesi ve Dünyadaki Konumunun İncelenmesi

 

Doç. Dr. İbrahim HÜSEYNİ

 

Devam Eden

 

423679 TL

 

01.10.2022

 

01.10.2024

13.03.2024