Sıra No.

POJE TÜRÜ

 

PROJE NUMARASI

 

PROJE BAŞLIĞI

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

 

DURUMU

 

PROJE BÜTÇESİ

(TL)

 

BAŞLAMA TARİHİ

 

BİTİŞ TARİHİ

 

1

 

NAP

 

2017.01.01.01

 

Sosyal Medyanın Siyasal Katılıma Etkisinin Şırnak İl Örneğinde

Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÜNDOĞMUŞ

 

Tamamlanan

 

3932.18

 

14.06.2017

 

13.06.2018

 

2

 

NAP

 

2017.05.01.01

 

Şehri Nuh’un Marka Kimliğinin Tespiti

 

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ERTAŞ

 

Tamamlanan

 

6585.68

 

31.12.2017

 

30.12.2018

 

3

 

NAP

 

2017.01.03.01

 

Şırnak İlinde Kamu Personelinin İş Tatmin Düzeyinin Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed MARUF

 

Tamamlanan

 

946.2

 

30.01.2018

 

01.10.2018

 

4

 

NAP

 

2017.04.09.01

FieldScout CM 1000 Klorifilmetre'nin Makarnalık Buğdayda Tane Verimi ve Azot Kullanım Etkinliğini Belirlemede Kullanabilirliği

 

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KIZILGEÇİ

 

Tamamlanan

 

16728.2

 

20.11.2017

 

20.09.2018

 

5

 

NAP

 

2017.03.03.04

Şırnak İlinde Dağılış Gösteren Meşe Ağacının (quercus) Bazı Kısımlarından Biyoyakıt Üretimi ve Yakıtın Kalite Kontrolü

 

Doç. Dr. İhsan EKİN

 

Tamamlanan

 

14191

 

01.01.2018

 

31.12.2018

 

6

 

NAP

 

2017.04.01.02

 

Bazı Mahalli Üzüm Çeşitlerinin Yaprak Klorofil Yoğunluklarının Belirlenmesi

 

Dr.Öğr. Üyesi M. Settar ÜNAL

 

Tamamlanan

 

15176.05

 

01.12.2017

 

21.11.2018

 

7

 

NAP

 

2017.01.03.02

 

KOBİ' lerde Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri

 

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya ECE

 

Tamamlanan

 

1355

 

18.12.2017

 

28.09.2018

 

8

 

NAP

 

2017.02.02.04

Şırnak İl Merkezinde ve Bağlı Köylerde Görev Yapan Din Görevlilerinin Hadis Bilgilerinin Tespiti ve Geliştirilmesine Yönelik Teklifler

 

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah AGİTOĞLU

 

Tamamlanan

 

7635

 

15.12.2017

 

15.07.2018

 

9

 

NAP

 

2017.03.03.01

Alkali Ortamda Değişik Elektrokatalizörlerde Hidrojen Davranışının Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Ali DÖNER

 

Tamamlanan

 

19943.26

 

11.12.2017

 

11.08.2018

 

10

 

NAP

 

2017.04.11.01

Dicle Nehri Mevkiideki Cyprinidae Familyasına Bağlı Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Konsantrasyonlarının Tespiti

 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın TÖRE

 

Tamamlanan

 

16616

 

01.01.2018

 

31.12.2018

 

11

 

NAP

 

2017.0304.01

 

Şırnak asfaltitlerinin seçimli aglo-flotasyon ile yıkanabilirliğinin incelenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım İsmail TOSUN

 

İptal Edilen

 

15756

 

30.11.2017

 

30.11.2018

 

12

 

NAP

 

2017.01.03.04

 

Şırnak İli KOBİ Sahip ve Yöneticilerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Sedat ERDOĞAN

 

İptal Edilen

 

5565

 

01.02.2017

 

30.11.2018

 

13

 

NAP

 

2017.01.03.03

 

Şırnak İlindeki KOBİ'lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ERDOĞAN

 

İptal Edilen

 

3472

 

01.12.2017

 

30.11.2018

 

14

 

NAP

 

2017.01.03.03

 

Şırnak Kent Kimliği Geliştirme Sürecinde Gençlik Katılımcılığının Modellenmesi:Gençlik Meclisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Emel ALTIN

 

İptal Edilen

 

3360

 

18.12.2017

 

18.12.2018

 

15

 

NAP

 

2019.FNAP.13.09.01

 

Yeni Fosfinit Komplekslerinin Sentezi ve Bunların Transfer Hidrojenasyonda Kullanılmaları

 

Dr. Öğr. Üyesi Nevin ARSLAN

 

Ret Edilen

 

0

 

04.04.2019

 

04.04.2019

 

16

 

NAP

 

2019.FNAP.06.03.03

 

Bazı Süperiletken Malzemelerde Radyasyon Zırhlama Özelliklerinin İncelenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURŞUCU

 

Ret Edilen

 

0

 

04.04.2019

 

04.04.2019

 

17

 

NAP

 

2019.FNAP.13.01.03

 

İdil/Şırnak Bölgesinde Kabak Sineğinin (Dacusciliatusloew) Farklı Kavun Genotipleri Üzerindeki Veri ve Kalite Etkilerinin Araştırılması

 

Prof. Dr. Seyyid IRMAK

 

Ret Edilen

 

0

 

04.04.2019

 

04.04.2019

 

18

 

NAP

 

2019.FNAP.06.03.02

 

Ni ve Co Kaplı TiO2 Elektrotların Zamanla Kararlılıklarının İncelenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali DÖNER

 

Ret Edilen

 

0

 

04.04.2019

 

04.04.2019

 

19

 

NAP

 

 

Üniversite Öğrencilerinin Etnosentrik Eğilimleri: Şırnak İlinde Bir Saha Araştırması

 

Dr. Öğr. Üyesi Emre BAŞÇI

 

Ret Edilen

 

0

 

20.11.2017

 

 

20

 

NAP

 

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Dini Çeşitlilik Algısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şükrü ÖZKAN

 

Ret Edilen

 

0

 

01.12.2017

 

 

21

 

NAP

 

0

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Hadis Algısı ve Hadis Bilgilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler-Şırnak İl Merkezi Örneği

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait UZUNDAĞ

 

Ret Edilen

 

0

 

01.12.2017

 

 

22

 

NAP

 

0

 

Mardin' in Kadiri Tarikatı Şeyhlerinden Molla Ömer' in Sufi Kişiliği ve Bölge Halkı Üzerindeki Tesiri

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAĞIŞ

 

Ret Edilen

 

0

 

01.02.2017

 

 

23

 

NAP

 

0

 

Şırnak İli ve Çevresinde Eğitimci ve Öğrencilerin İslam Sanatları Alanındaki Yeteneklerini Geliştirme Projesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim  AYĞAN

 

Ret Edilen

 

0

 

15.11.2017

 

 

24

 

NAP

 

0

 

Yükseköğrenim Kurumlarının Kalite Yeterliliklerinin Öğrenci Memnuniyeti ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi: Şırnak üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu Örneği

 

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Şirin SÖKMEN

 

Ret Edilen

 

0

 

01.12.2017

 

 

25

 

NAP

 

0

 

Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Şırnak ilindeki Gayr-i Müslim Yerleşimler

 

Dr. Öğr. Üyesi Emine GÖZEL

 

Ret Edilen

 

0

 

27.11.2017

 

 

26

 

NAP

 

2017.02.03.01

Şırnak ve Çevresinde Keldaniler

 

Dr. Öğr. Üyesi Kasım ERTAŞ

 

Tamamlanan

 

8845

 

31.12.2017

 

30.12.2018

 

27

 

NAP

 

2017.02.03.02

 

İdil ve Midyat Çevresinde Gayr-i Müslim İlişkiler (Dini, Sosyal, Kültürel ve Ticari)

 

Dr. Öğr. Üyesi Bahattin KELEŞ

 

Tamamlanan

 

13656

 

01.02.2018

 

01.03.2019

 

28

 

NAP

 

2017.02.02.01

 

Şırnak ve Çevresindeki Yezidiler

 

Doç. Dr. Fevzi RENÇBER

 

Tamamlanan

 

10435

 

31.12.2017

 

01.06.2019

 

29

 

NAP

 

2017.01.02.02

 

Şırnak Zaman Tüneli Parkı Marka Değerlerinin Tespiti ve Fizibilite Etüdü Araştırma

 

Doç. Dr. Mete Cüneyt OKYAR

 

Tamamlanan

 

7660.55

 

01.12.2017

 

30.12.2018

 

30

 

NAP

 

2017.04.09.02

 

Deformed WingViru (DWV)' nın Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Arılıklarda Real Time RT_PCR Yöntemiyle Araştırılması ve Muhtemel Koukçularının Tespiti

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa RÜSTEMOĞLU

 

Tamamlanan

 

19985.18

 

15.11.2017

 

20.11.2018

 

31

 

NAP

 

2019.FNAP.06.02.01

 

Bi-2212 Süper İletken Materyalinin Elektrik, Süper İletkenlik, Akı Çivileme ve Mekanik Performansının Yükseltgenme Basamağına Sahip (+2,+3 ve +4) Mn iyonları ile Değişimi

 

Dr. Öğr. Üyesi Asaf Tolga ÜLGEN

 

Tamamlanan

 

20000

 

02.12.2019

 

03.10.2022

 

32

 

NAP

 

2017.03.03.02

 

Kompleks olmayan organik maleküllerin karakterizasyonu ve farklı dielektrik ortamlarındaki temel davranış değişiminin Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri ile incelenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Asaf Tolga ÜLGEN

 

Tamamlanan

 

15704

 

15.12.2017

 

21.11.2019

 

33

 

NAP

 

2017.03.02.01

 

Nano Boyutta Altın Katkılı MgB2 Süperiletken Tel Üretimi ve Karakterizasyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Asaf Tolga ÜLGEN

 

Tamamlanan

 

19950

 

15.12.2017

 

21.11.2019

 

34

 

NAP

 

2017.03.05..01

 

Farklı Demir Borular ile MgB2 Uzun Tel Yapımı

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HASKUL

 

Tamamlanan

 

19995

 

15.12.2017

 

21.11.2019

 

35

 

NAP

 

2017.02.02.06

 

Şırnak'ta Üniversite Öğrencilerinin Din ve Dini Şahsiyetler Algısı

 

Doç. Dr. İbrahim BAZ

 

Tamamlanan

 

1845

 

01.01.2018

 

21.11.2019

 

36

 

NAP

 

2017.01.02.01

 

Şırnak İl Merkezi ve ilçelerinin İşsizlik Haritasının Çıkarılması ve Girişimcilik Olanaklarının Araştırılması

 

Prof. Dr. İ. Halil SUGÖZÜ

 

Tamamlanan

 

6319.77

 

15.11.2017

 

21.11.2019

 

37

 

NAP

 

2017.03.04.02

 

Şırnak asfaltit numunelerin karakterizasyonunun ve zenginleştirilebilirliğinin araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Öykü BİLGİN

 

Tamamlanan

 

19324

 

14.12.2017

 

21.11.2019

 

38

 

NAP

 

2017.04.09.02

 

C2 Simetrik Organokatalizörlerin Sentezi ve Bunların Aldol Reaksiyonlarındaki Asimetrik İndiksiyon Etkilerinin Araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Nevin ARSLAN

 

Tamamlanan

 

17600

 

15.01.2018

 

21.11.2019

 

39

 

NAP

 

2019.FNAP.13.02.01

 

Şırnak İli Bal Arılarının, Apismellifera (Hymenoptera: Apidae) Sindirim Sistemi Mikrobiyomunun Moleküller Karakterizasyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa RÜSTEMOĞLU

 

Tamamlanan

 

19859.95

 

08.01.2020

 

08.11.2021

 

40

 

NAP

 

2019.FNAP.13.01.02

 

Şırnak İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin ve Bunların Bazı Özelliklerinin Tespit Edilmesi

 

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL

 

Tamamlanan

 

10532.43

 

25.04.2019

 

16.01.2020

 

41

 

NAP

 

2017.04.01.01

 

Alıç'ın in vitro Mikroçoğaltımı Üzerine Bazı Katkı Maddelerinin Araştırılması ve Mikrosürgünlerin Köklenmesini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat SEVGİN

 

Tamamlanan

 

20002.67

 

15.11.2017

 

16.01.2020

 

42

 

NAP

 

2017.02.02.02

 

İdil Süryanileri Tarafından Kullanılan Arapça Atasözü ve Deyimler

 

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ACAT

 

Tamamlanan

 

8910

 

01.01.2018

 

16.01.2020

 

43

 

NAP

 

2017.03.06.01

 

Şırnak İlinde Yürütülen İnşaat Projeleri için Etkin Süresel Planlama Modeli Geliştirilmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Befrin Neval BİNGÖL

 

Tamamlanan

 

10864

 

15.12.2017

 

15.12.2020

 

44

 

NAP

 

 

Optimal Reaktif Güç Akış Probleminin Güncel Yöntemlerle Çözümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şefik ÜNEY

 

Ret Edilen

 

19927

 

01.06.2020

 

01.06.2022

 

45

 

NAP

 

 

Kapasiteli olmayan tesis yerleştirme problemi ve sırt çantası probleminin meta-sezgisel yöntemler ile çözülmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BEŞKİRLİ

 

Ret Edilen

 

5000

 

25.05.2020

 

25.05.2022

 

46

 

NAP

 

2019.FNAP.13.02.02

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Buğday (Triticum aestivum) Genotiplerinde ve İleri Kademe Buğday Islah Hatlarında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Direnç Geni Yr15'in Varlığının KASP DNA İşaretleyicileri Belirlenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖLMEZ

 

Tamamlanan

 

19750

 

24.04.2019

 

24.04.2020

 

47

 

NAP

 

2017.03.03.03

 

Hibrid Alternatif Enerji Sistemlerinin Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Uygulanması

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURŞUCU

 

Tamamlanan

 

8083

 

15.12.2017

 

21.05.2020

 

48

 

NAP

 

2020.FNAP.13.01.01

 

Üzümsü Meyveler Demonstrasyon Bahçesi Tesisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL

 

Tamamlanan

 

20000

 

31.12.2020

 

02.12.2021

 

49

 

NAP

 

 

Şırnak Kent Merkezi Gelişim Bölgelerinin Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Orkun KANTARCI

 

Ret Edilen

 

0

 

19.11.2020

 

 

50

 

NAP

 

 

Cizre Ulu Cami ve Medrese Kitabeleri

 

Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ

 

Ret Edilen

 

0

 

19.11.2020

 

 

51

 

NAP

 

0

 

Şırnak’taki Kayaçların Süstaşı Potansiyelinin Tespiti ve Ekonomik Katkısının Araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Sıdıkka

AKDENİZ

 

Ret Edilen

 

0

 

19.11.2020

 

 

52

 

NAP

 

0

 

Şırnak’ta Covid-19 Pandemisi Sürecinde Besin Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişim ve Bölgede Yapılacak Nicel Çalışmalar için Bir Örnek Geliştirme

 

Dr. Öğr. Üyesi Gazal CENGİZ

 

Ret Edilen

 

0

 

19.11.2020

 

 

53

 

NAP

 

2020.FNAP.06.03.01

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gıda ve tedavi amaçlı kullanılan Alliumorientale (Doğu soğanı-Soryaz), Eremurusspectabilis (Çiriş otu-Gulik), Anchusaofficinalis (Sığırdili-Guriz) ve Arumelongatum Steven (Yılanyastığı-Kari) doğal bitkilerinin yağ asidi, protein ve ağır metal içeriği

 

Prof. Dr. İhsan EKİN

 

Tamamlanan

 

12400

 

17.06.2020

 

25.12.2020

 

54

 

NAP

 

2019.FNAP.13.01.01

 

Kuraklık Stresinde Gümüş (Ag) Nanopartiküllerinin Domateste Verm ve Ürün Kalitesi Üzerine Etkileri

 

Dr. Öğr. Üyesi Yelderem AKHOUNDNEJAD

 

Tamamlanan

 

19907.35

 

19.04.2019

 

19.10.2020

 

55

 

NAP

 

2021.FNAP.06.04.01

 

Şırnak İl Merkezindeki Maden Sahalarının Çevresel Etkilerinin Araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Sadiye KANTARCI

 

Tamamlanan

 

27900

 

01.04.2021

 

01.04.2023

 

56

 

NAP

 

2021.FNAP.06.02.01

 

Kimyasal Püskürtme Yöntemi ileelde edilen nanoyapılı ZnO ince filmlerinin büyütülmesi ve optoelektronik aygıt uygulamamaları için optimizasyonu

 

Doç. Dr. Ahmet TURŞUCU

 

Tamamlanan

 

17765

 

22.02.2021

 

22.02.2022

 

57

 

NAP

 

2019.SNAP.15.04.01

 

Şırnak Üniversitesinin Şırnak Kentine Sosyo-Ekonomik Etkileri

 

Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka AKDENİZ

 

Tamamlanan

 

14153.5

 

22.04.2019

 

22.04.2022

 

58

 

NAP

 

2019.FNAP.06.01.01

 

Sayısal Optimizasyon Problemleri için Ağaç-Tohum Algoritmasının İyileştirilmesi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BEŞKİRLİ

 

Tamamlanan

 

15844.2

 

25.04.2019

 

25.09.2020

 

59

 

NAP

 

2021.SNAP.14.03.01

 

Kadının Miras Hakkına Yönelik Algının Sosyo-Kültürel Yansımaları: Şırnak Örneği.

 

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÖZCAN ELÇİ

 

Tamamlanan

 

6560

 

01.04.2021

 

01.04.2023

 

60

 

NAP

 

2019.FNAP.13.02.01

 

Aminoalkol Temelli Katalizörlerin Aldehitlere Dietilçinko Katılmasındaki Etkilerin Araştırılması

 

 

Doç. Dr. Nevin ARSLAN

 

Tamamlanan

 

19996.87

 

01.03.2020

 

01.03.2022

 

61

 

NAP

 

2019.FNAP.13.02.03

 

Şırnak İli ve İlçeleri Meyve Alanlarında Bulunan Coccoidea (Hemiptera) Üst Familyasına Ait Türler, Bu Türlerin Yayılış Alanları ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Tarkan AYAZ

 

Tamamlanan

 

29971

 

01.03.2020

 

01.06.2023

 

62

 

NAP

 

2019.FNAP.06.03.01

 

Dairesel Polarize Lazer Alanı ile Etkileşen Argon Atomu için Yüksek Mertebeden Harmonik Üretimde Dipol ve Dipol Olmayan Etkinin Araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Dilan ALP

 

Tamamlanan

 

13479

 

25.04.2019

 

25.04.2022

 

63

 

NAP

 

2017.04.08.01

 

Bazı nanopartiküller kullanılarak Isatis constrica nın yaprak eksplantlarındaki indigo, indirubin ve triptantrin alkaloidlerinin In vitro üretimi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KARAKAŞ

 

Tamamlanan

 

19999.61

 

02.02.2018

 

01.02.2021

 

64

 

NAP

 

2021.FNAP.06.03.01

 

Diyarbakır ve Şırnak Çevresindeki Tatlısularda Yaşayan Balıkların Besinsel Değerleri, Omega 3-6-9 Yağ Asidi İçerikleri ve Bu Bileşenlerin İnsan Sağlığına Etkileri

 

Prof. Dr. İhsan EKİN

 

Tamamlanan

 

17100

 

25.06.2021

 

31.03.2022

 

65

 

NAP

 

2021.FNAP.06.01.02

 

Schrödinger Tipli Denklemlerin Analitik Çözümleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MIZRAK

 

Tamamlanan

 

24070

 

28.06.2021

 

28.06.2022

 

66

 

NAP

 

2021.FNAP.13.09.01

 

Makarnalık buğdayda koleoptil uzunluğu ile ilişkili SNP markörlerinin belirlenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur SESİZ

 

Tamamlanan

 

27.614,71

 

01.07.2021

 

01.02.2023

 

67

 

NAP

 

2021.FNAP.06.04.02

 

Şırnak Kent Merkezi Gelişim Bölgelerinin Jeoteknik Özelliklerinin ve olası Deprem Koşullarında Şev Davranışlarının Araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Orkun KANTARCI

 

Tamamlanan

 

26114,35

 

20.09.2021

 

20.04.2024

 

68

 

NAP

 

2021.FNAP.06.01.01

 

Türkçe İşaret Dili İfadelerini Gerçekleştiren İnsansı Robot Geliştirme

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜL

 

Tamamlanan

 

2470,00

 

20.09.2021

 

20.03.2023

 

69

 

NAP

 

2021.SNAP.04.02.01

 

Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Bünyesindeki Hükümlülere Yönelik Resim ve Müzik Eğitimi Yoluyla Sanatsal Farkındalık Kazandırma Uygulaması

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Selcen YÜCELEN

 

Tamamlanan

 

23714,50

 

28.09.2021

 

28.03.2023

 

70

 

NAP

 

2021.FNAP.06.01.03

 

Derin Öğrenme Destekli Domates Bitkisinin Generatif Aksam (Çiçek ve Meyve) Tanıma ve Sayma Modeli

 

Dr. Öğr. Üyesi Yunus EGİ

 

Tamamlanan

 

29.200,00

 

04.11.2021

 

04.11.2022

 

71

 

NAP

 

2021.FNAP.14.04.01

 

Sıçan Meme Bezinde Gebelik, Laktosyon ve Involisyon Süresince bazı İntermediyer Filimanların Dağılımı

 

Dr. Öğr. Üyesi Bayram BAYRAM

 

Tamamlanan

 

38122,24

 

31.12.2021

 

31.12.2023

 

72

 

NAP

 

2021.SNAP.14.03.01

 

İdil’ de Son On Yılda Gerçekleşen Kuma Evliliklerinin Nedenlerinin Araştırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi İrfan YILDIRIM

 

Tamamlanan

 

11.002,00

 

31.12.2021

 

31.12.2022

 

73

 

NAP

 

2021.FNAP.13.02.01

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Toplanan Varroa Destructor popülasyonlarının genetik varyasyonlarının piretroid mutasyonlarının belirlenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Esengül ÖZDEMİR

 

Tamamlanan

 

29.965,69

 

31.12.2021

 

31.12.2022

 

74

 

NAP

 

2021.FNAP.13.02.02

 

Önemli Bitki Patojeni Funguslardaki Tür içi ve Türler Arasındaki Genetik Farklılıkların SCoT (Stad Cordon Targeted) Markorleri ile İncelenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm PALACIOĞLU

 

Tamamlanan

 

29.997,80

 

31.12.2021

 

31.12.2022

 

75

 

NAP

 

2021.FNAP.13.02.03

 

Arı Ekmeği Mikrobiyomun ve bitki İçeriğinin Moleküller Karakterizasyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa RÜSTEMOĞLU

 

Tamamlanan

 

44408,00

 

31.12.2021

 

31.03.2023

 

76

 

NAP

 

2021.SNAP.04.02.02

Resim ve Drama Yoluyla İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Sanatsal Dışavurum Becerilerini Uyandırma Üzerine Atölye Çalışması

Dr. Öğr. Üyesi Serap AKBAŞ

Tamamlanan

 

26.669,59

 

31.12.2021

 

30.04.2023

 

77

 

NAP

 

2022.FNAP.13.01.01

 

Biberde Potasyum ve Çinkonun yapraktan uygulamasının verim, meyve kalitesi ve kapsaisinoid sentezi ile ilişkili gen ekspresyonu üzerine etkisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yahya NAS

 

Tamamlanan

 

59886,36

 

30.06.2022

 

30.06.2023

 

78

 

NAP

 

2022.FNAP.13.01.02

 

İdil-Şırnak Yöresinde Üretilen Kuru Üzümün Kalite ve Randımanı Üzerine Çeşit ve Yörede Uygulanan Kurutma Tekniğinin Etkilerinin Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi M. Settar ÜNAL

 

Tamamlanan

 

30445,98

 

30.06.2022

 

30.06.2023

 

79

 

NAP

 

2022.FNAP.06.04.01

 

Hakkari Bölgesinden Sülfürlü Olmayan Çinko-Kurşun Cevherlerinin tanımlanması (karakterizasyonu) ile asidik ve alkali çözeltilerde çözünme davranımının incelenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi İlhan EHSANİ

 

Devam Eden

 

37391

 

01.07.2022

 

30.06.2024

 

80

 

NAP

 

2022.FNAP.06.01.01

 

Genetik Algoritmalar ile Optimize Edilmiş bir ANFIS Modeli Geliştirilerek Kombine Çevrim Enerji Santralinin Gaz Tribünlerinden Kaynaklanan NOx Emisyon Tahmini

 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DİRİK

 

Tamamlanan

 

59126,55

 

01.07.2022

 

01.07.2023

 

81

 

NAP

 

2022.FNAP.06.02.01

 

Farklı Hesaplama Yöntemleri ile Nadir Toprak Elementlerinin Oksitli Bileşiklerinin Bazı Radyasyon Zırhlama Özelliklerinin İncelenmesi

 

Doç. Dr. Ahmet TURŞUCU

 

Tamamlanan

 

39550

 

04.07.2022

 

04.07.2023

 

82

 

NAP

 

2022.FNAP.06.03.01

 

Dicle Baraj Gölünde Yaşayan Balıkların Yağ Asidi ve Besinsel İçeriğine Mevsimsel Etkilerin Etkisi

 

Prof. Dr. İhsan EKİN

 

Tamamlanan

 

55000

 

01.05.2022

 

31.03.2024

 

83

 

NAP

 

2022.FNAP.06.06.01

 

Büyük Ölçekli Çelik Yapıların Optimizasyon Yöntemleriyle Optimum Tasarımı

 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim B. UĞUR

 

Hakem Sürecinde

 

32500

 

30.06.2022

 

31.10.2023

 

84

 

NAP

 

2022.FNAP.06.05.01

 

3B Yazıcılarından Elde Edilen Ürünlerin Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi

 

Araş. Gör. Dr. Mete Han BOZTEPE

 

Hakem Sürecinde

 

32785

 

30.06.2022

 

30.12.2023

 

85

 

NAP

 

2022.FNAP.06.01.02

 

Geliştirilmiş Aritmetik Optimizasyon Algoritması ile Türkiye’nin Enerji Talep Tahmininin Gerçekleştirilmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ASLAN

 

Tamamlanan

 

6850

 

01.07.2022

 

01.07.2023

 

86

 

NAP

 

2022.FNAP.18.03.01

 

Alzheimer Hastalığının PatofizyolojisindeAgmatin, Spermedin, Nörokinin B ve BDNF’ nin Rolü

 

Dr. Öğr. Üyesi Veysel TAHİROĞLU

 

Tamamlanan

 

36608

 

30.06.2022

 

30.06.2023

 

87

 

NAP

 

2022.FNAP.05.01.01

 

Şırnak-Silopi İlçesinin Tarım Arazilerinin Besin Elementi Durumları ve Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Bedriye BİLİR

 

Tamamlanan

 

32631

 

09.08.2022

 

09.08.2023

 

88

 

NAP

 

2022.FNAP.06.02.02

 

AW 5754 ve AW 6082 Alüminyum Alaşımlarında Üç Eksenli Gerilme Analizi

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HASKUL

 

Tamamlanan

 

36100

 

30.05.2022

 

30.11.2023

 

89

 

NAP

 

2022.SNAP.18.04.01

 

Şırnak Merkez İlçesinde Faaliyet Gösteren Hastanelerin Mevcut durum Analizi

 

Dr. Öğr. Üyesi Reşat SAKUR

 

Devam Eden

 

14.650,00

 

18.10.2022

 

18.01.2024

 

90

 

NAP

 

0

 

Gümüş Nanoparçacıkların üstüniletken meteryallerin eşleştirme mekanizması, hibridizasyon, modülasyon süreçlerine ve aktif kayma sistemlerine etkileri

 

Doç. Dr. Asaf Tolga ÜLGEN

 

Ret

 

0

 

0

 

0

 

91

 

NAP

 

0

 

Karakaya Koyun Irkına ait Sütten Kesim Ağırlığına Etki Eden Doğum Özelliklerinin CART ve MARS Algoritması ile Belirlenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra YAVUZ

 

Ret

 

0

 

0

 

0

92

NAP

2023.SNAP.04.03.01

Şırnak İlinin Özgün Yapısının kültürel, çevresel, sosyal, ekonomik ve tarihsel açılardan 1990 sonrası çekilmiş kısa filmlere yansımalarını tespit etmek ve Şırnak iline dair sinematografik bir arşiv oluşturmak.

 

Dr. Öğr. Üyesi Selami İNCE

 

Devam Eden

 

41.300,00

 

06.03.2023

 

06.06.2024

93

NAP

2023.FNAP.06.03.01

Otomotiv radyatöründe Nanoakışkanların Kullanımının Deneysel Olarak İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Edip TAŞKESEN

Devam Eden

57.400,00

17.02.2023

17.02.2025

94

NAP

2023.FNAP.06.05.01

Hava Araçlarına Yönelik Pem Yakıt Hücresinin Elektrotlarının İyileştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜRBÜZ

Devam Eden

59.500,00

21.02.2023

21.02.2025

95

NAP

2023.FNAP.18.03.01

Çocuklardaki Deliryum Patofizyolojisinde Dopamin, Asetilkolin, GABA, Serotoninin, Beta Endorfin ve Agmatinin Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Engin TURAN

Devam Eden

52.080,00

27.02.2023

27.08.2024

96

NAP

2023.FNAP.05.01.01

1,2,3 triazol bağlı, slika jel yapısı taşıyan ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPCL) için sabit faz olarak kullanılan Yeni Tetrazamakrosiklik sentezi

Dr. Öğretim Görevlisi Besra İNAN

Devam Eden

60968,00

27.02.2023

27.02.2025

97

NAP

2023.FNAP.06.03.02

Evsel Atık Su Arıtma Tesisinde Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Enerji Üretimi

Dr. Öğr. Üyesi Serdal DAMARSEÇKİN

Devam Eden

74.974,00

22.03.2023

22.03.2025

98

NAP

2023.FNAP.18.03.02

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Hastalarda Lipokalin1, Resistin, TNF-α, Katepsin D ve Nörokin A’nın Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Veysel TAHİROĞLU

Devam Eden

59.896,80

06.07.2023

06.07.2024

99

NAP

2023.FNAP.06.03.02

Şırnak İli İklim Şartlarında Kapalı Döngü Nanoakışkan Bazlı Fotovoltaik Termal Kolektörün (PV/T) Deneysel Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Hakan DUMRUL

Devam Eden

72.000,00

30.06.2023

30.06.2025

100

NAP

2024.FNAP.06.02.01

Gümüş Nano Parçacıklarının Üstün İletken Materyallerin Eşleştirme Mekanizması, Hibridizasyon, Modülasyon Süreçlerine ve Aktif Kayma Sistemlerine Etkileri

Doç. Dr. Asaf Tolga ÜLGEN

Devam Eden

101.222,40

31.01.2024

31.06.2026

101

NAP

2024.FNAP.14.04.02

Cehennem Deresi Vadisi (İdil/Şırnak)’ nde Yetişen Makrufunguslar Üzerine Taksonomik Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Cemil SADULLAHOĞLU

Devam Eden

80.730,00

17.01.2024

17.01.2026

102

NAP

2024.FNAP.14.04.01

Alkanna feodinii Bitkisinin Toprak Üstü ve Alt Kısımlarından Elde Edilen Ekstrelerin Enzim, İnsektisit, Antimikrobiyal, ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi, Ayrıca Kimyasal İçeriğinin LCMS/ Ve GC-MS ile Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÖÇERİ

Devam Eden

105.000,00

17.01.2024

17.01.2026

103

NAP

2024.FNAP.13.02.01

Alem Dağı ve Çevresinde Üretilen Tusi Balının Coğrafik İşaret Olanaklarının DNA Metabakod Yöntemiyle Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa RÜSTEMOĞLU

Devam Eden

119.970,00

18.01.2024

18.01.2025

104

NAP

2024.FNAP.17.07.01

Şırnak İklim Koşullarındaki Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminde Nanoakışkan Kullanılmasının Kolektör Performansına Etkisinin Deneysel ve Yapay Zeka Algoritmalarıyla İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KIRTEPE

Devam Eden

110.000,00

17.01.2024

17.01.2026

105

NAP

2024.FNAP.06.02.02

Doku Eşdeğeri Termolüminesans Dozimetrik Bileşiklerin Albedo Özelliklerinin Araştırılması

Doç. Dr. Ahmet TURŞUCU

Devam Eden

104.946,00

01.02.2024

01.02.2025

106

NAP

2024.FNAP.13.09.01

Bazı Ekmeklik Buğday Bitkilerindeki Genetik Farklılıkların SCoT ve iPBS Markorleri ile İncelenmesi ve Farkı Genetik Gruplara Ait Bitkilerin Fusarium Kök Çürüklüğüne Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur SESİZ


Devam Eden

 

109.992,60


11.02.2024

11.02.2025

107

NAP

2024.FNAP.13.01.02

Kaysı İçin Ümitvar Kion Anaç Adayı Prunus microcarpa’ nın Yeni Nesil Tekniklerle In Vitro Çoğaltımı

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat SEVGİN

Devam Eden

109.802,00

15.01.2024

15.07.2025

108

NAP

2024.FNAP.13.01.01

Tuzluluk Stresi Altındaki Urfa Biberi (isot) Genotiplerinde Bitki Gelişimi, İyon İçeriği ve Arıcılık ile İlişkili Gen İfadelerinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Yelderem AKHOUNDNEJAD

Devam Eden

91.592,00

05.03.2024

05.03.2025

109

NAP

2024.FNAP.06.03.01

Plazmonik Soy Metal Nanoparçacıklarının Sensör Özelliklerinin Karakterizasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Dilan ALP

Devam Eden

106.000,00

29.01.2024

29.01.2025

 *Kısaltmalar:

NAP: Normal Araştırma Projesi

14.03.2024